Här finns information om Domesticus Rk Aktiv Caru Fastighets samt Optimus

Välkommen till omoss.nu

 

Mer information om Domesticus Mer information om Rk Aktiv Mer information om Caru Fastighets Mer information om Optimus

Ett HVB i lägenhetsform. Målgruppen är pojkar mellan 16-22 med psykosociala problem. Boendet är beläget i centrala Malmö.

RK Aktiv är en öppenvårdsverksamhet som arbetar med flickor och pojkar i åldern 10-25 år med psykosocial problematik.

Boendestöd för ensamstående och familjer. Boendet är beläget i centrala Malmö.

Satellitlägenheter med stöd, belägna på olika platser i centrala Malmö.

a Hoynala production