Här är mer information om Caru Fastighets

Robert Kvant

Mobil: 0707-712220

E-post: robert@omoss.nu

 

Almir Martinovic

Mobil: 0736-348685

E-post: almir@omoss.nu

 

Ulf Nilsson

Mobil: 0707-712221

E-post: ulf@omoss.nu

Caru Fastighets

Info till handläggare

Caru Fastighets är en boendeverksamhet belägen i en fastighet i centrala Malmö.

 

Verksamheten erbjuder boende med tillsyn i lägenheterna. Utöver tillsyn finns personal tillgänglig per telefon 24 timmar/dygn. Lägenheterna hyrs ut till socialtjänsten med ett biståndsbeslut som grund. Biståndet följs upp tillsammans med socialtjänsten och boendet utvärderas utifrån den gemensamma planering som är uppgjord. Lägenheterna är av varierande storlek, 1:or, 2:or och 3:or, vilka är grundutrustade med möbler. Köksutrustning och intimutrustning såsom sängkläder, handdukar och dylikt byts ut inför varje ny hyresgäst.

 

Målgruppen för boendet är ensamstående eller familjer som av någon anledning har behov av ett boende med socialt stöd. Utifrån boendet kan hyresgästerna träna att bo, visa sin kompetens som hyresgäst samt skaffa sig en referens att ha med sig när det är dags att gå vidare till ett självständigt boende. Finns inte sysselsättning kan Carus personal bistå med sin kompetens och kunskap kring olika alternativ samt hjälp i kontakt med arbetsrelaterade verksamheter såsom t.ex. jobb Malmö.

 

Boendet i Caru kan vara ett led i en pågående rehabilitering eller en form av utslussning från till exempel behandlingshem, fängelse eller familjehem. Boendet kan också vara en länk i en vårdkedja från HVB hemmet Domesticus.

Info till handläggare

 

Inskrivningsförfarandet: Placerande handläggare kontaktar ansvarig personal och presenterar ärendet. Därefter träffas berörda parter för ett informationsbesök där vi tillsammans går igenom uppdraget och vad det innebär att bo i Caru.

 

Att bo i träningslägenhet under en period är ett bra sätt för människor att förbereda sig inför ett eget framtida boende. Vi ger stödet så att ung som vuxen kan stärka sin egen förmåga och stegvis återta kontrollen över sin vardag och sitt liv.

 

a Hoynala production