Här är mer information om Demesticus

Föreståndare

Charlotte Carlsson

Mobil: 0707-109703

E-post: charlotte@omoss.nu

 

Ulf Nilsson

Mobil: 0707-712221

E-post: ulf@omoss.nu

Domesticus

Personalen

Info till handläggare

Domesticus är ett HVB i lägenhetsform beläget i centrala Malmö

 

HVB: et består av sju lägenheter som ligger i två villor på Eriksfält intill köpcentret Mobilia. Ungdomarna bor i lägenheter om 20-30 kvm. Lägenheterna har eget pentry, men också tillgång till gemensamt kök och tvättstuga.

Målgruppen är pojkar mellan 16-22 år med psykosociala problem.

 

Domesticus ger ungdomarna en möjlighet att på ett naturligt sätt successivt lära sig att ta ansvar för sina liv och sin framtid. Domesticus hjälper dem att bli redo för ett eget boende och till en god start i vuxenlivet.

 

Grundtankar och innehåll

Domesticus har ett pedagogiskt förhållningssätt som växt fram under de år som boendet funnits. Grundtanken är att alla ungdomar ska ha en chans till ett bra liv och att det viktiga inte är var du kommer ifrån, utan vart du är på väg - och hur du ska komma dit. Vi tror på att jobba med ungdomarna på deras hemmaarena.

 

Verksamheten är miljöterapeutisk och vi arbetar med ADL-träning. Vi använder oss av kognitiv pedagogik och arbetar med lågaffektivt bemötande. Vidare arbetar vi aktivt med att stärka ungdomarnas självkänsla. Vi arbetar med målformulering, meningsskapande och normalisering utifrån ett friskhetstänkande perspektiv.

 

Alla ungdomar har träning i vardagssysslor i form av städning, matlagning och inköp. Utöver detta stöttas de till fritidsaktiviteter och får praktisk social färdighetsträning. Målet är att en ungdom som bott på Domesticus ska kunna sköta ett hushåll och klara kontakter med myndigheter och andra instanser och de ska på egen hand kunna upprätthålla en vardagsstruktur. Graden av ansvar anpassas efter ungdomens ålder och mognad och vi arbetar med misstag som något som för framåt.

 

Personalen

 

Föreståndare:

Maria Lundkvist

Telefon: 0707-109703

E-post: maria@omoss.nu

 

Biträdande föreståndare:

Ulf Nilsson

Telefon: 0707-712221

E-post: ulf@omoss.nu

 

Robert Kvant

Telefon: 0707-712220

E-post: robert@omoss.nu

Info till handläggare

 

Domesticus har erfarenhet av ungdomar med tung problematik och vi går in med tanken att det inte är för sent för förändring. Vi samarbetar ofta med andra insatser som till exempel BUP, MST eller frivård och har ett nära samarbete med skolor och eventuella praktikplatser. Vid inskrivning beslutas också om vilka åtgärder som ska vidtas under placeringen i form av drogtester och annan planering.

 

Den genomsnittsliga placeringstiden på Domesticus är ca ett år. Vi dokumenterar i enlighet med BBIC. Utefter den vårdplan som finns för placeringen arbetar vi med att upprätta och revidera genomförandeplaner tillsammans med den unge. Detta för att uppnå så hög grad av delaktighet som möjligt. Vidare arbetar vi med månatliga sammanfattningar till vårdansvarig socialsekreterare som ett led i att ge god insyn i arbetet kring den unge och dennes utveckling under behandlingstiden. Efter avslutad placering skickas dokumentation som vi gjort gällande ungdomen till placerande förvaltning.

 

Välkommen att kontakta oss!

 

a Hoynala production